Seminar om oppgradering av småhus – våren 2017

Bergen (19. april) Oslo (26. april) Grimstad (22. mai) Trondheim (30. mai) Tromsø (6. juni) 2017. I tillegg blir det mulighet for å delta på en workshop påfølgende dag, der det blir diskusjon av deltakernes konkrete prosjekter.

Oppgradering av boliger til dagens nivå for energibruk og brukskvaliteter er tema for seminaret. Basert på erfaringer fra to demo-hus i forskningsprosjektet SEOPP, vil foredragene handle om mål og muligheter, hvilke løsninger som ble valgt, hvilke kompromisser som ble gjort og hva som var de smarteste grepene. Målgruppen for seminaret er byggmestere, arkitekter, boligeiere, byggevareleverandører og håndverkere.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Husbanken. Les mer om forskningsprosjektet SEOPP (Systematisk energioppgradering av småhus fra 60-, 70- og 80-tallet) ved å klikke her. Last ned rapporten: Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus.

Program for Tromsø – 6. juni:

Tromsø 6. juni 2017 kl: 15:00 – 19:00 Sted for seminaret: Clarion Collection Hotel, Sjøgata 19-21         

1500: SEOPP demo‐husene – idé og gjennomføring av to oppgraderingsprosjekter. Anne Gunnarshaug Lien, SINTEF Byggfork
1600: Grunnlån fra Husbanken. Vegard Heide, Husbanken Midt-Norge
1630: Støtte fra Enova til energioppgradering. Kristian Stenerud Skeie, SINTEF Byggforsk
1700: Pause og mat
1730: Energistandard og ventilasjon ved oppgradering, bygningstekniske løsninger og fuktproblematikk. Kristian Stenerud Skeie, SINTEF Byggforsk
1815: Spørsmål og diskusjon

Workshop / gjennomgang av prosjekt:

Deltagere som har sendt informasjon om prosjektet sitt på forhånd får beskjed om tidspunkt.

Fortsett til SEOpp.net her »