SEOPP var et forskningsprosjekt fra 2013 til 2016. ​Resultater er beskrevet i fire rapporter som kan lastes ned gratis


Energiplan – tre trinn for tre epoker​

https://www.sintefbok.no/book/index/1027/energiplan_tre_trinn_for_tre_epoker

Boligeieres beslutningsprosesser ved oppgradering​

https://www.sintefbok.no/book/index/992/boligeieres_beslutningsprosesser_ved_oppgradering​

Energioppgradering av norske boliger – Evaluering av scenariorapporter og forslag til virkemidler​

https://www.sintefbok.no/book/index/1120/energioppgradering_av_norske_boliger ​

Oppgradering av et 60-tallshus og er 70-tallshus​

https://www.sintefbok.no/book/index/1116/oppgradering_av_et_60-tallshus_og_et_70-tallshus ​

SEOPP videreføres i OPPTRE fra 2018-2021, www.opptre.no

Fortsett til SEOpp.net her »