Seminar om oppgradering av småhus – våren 2017

Bergen (19. april) Oslo (26. april) Kristiansand (22. mai) Trondheim (30. mai) Tromsø (6. juni) 2017. I tillegg blir det mulighet for å delta på en workshop påfølgende dag, der det blir diskusjon av deltakernes konkrete prosjekter.

Oppgradering av boliger til dagens nivå for energibruk og brukskvaliteter er tema for seminaret som starter med befaring til et oppgradert hus. Basert på erfaringer fra to demo-hus i forskningsprosjektet SEOPP, vil foredragene handle om mål og muligheter, hvilke løsninger som ble valgt, hvilke kompromisser som ble gjort og hva som var de smarteste grepene. Målgruppen for seminaret er byggmestere, arkitekter, boligeiere, byggevareleverandører og håndverkere.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Husbanken. Les mer om forskningsprosjektet SEOPP (Systematisk energioppgradering av småhus fra 60-, 70- og 80-tallet) ved å klikke her. Last ned rapporten: Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus.

Program for Bergen – 19. april:

Bergen 19. april 2017 kl: 14:00 – 19:00 – Sted for seminaret: Clarion Hotel Bergen Airport –  Befaring: huset på Hjellestad

1400: Felles transport fra  Clarion Hotel Bergen Airport
1415 – 1500: Befaring til SEOPP‐huset på Hjellestad, Grindhaugveien 65
1500: Felles transport tilbake til Clarion Hotel Bergen Airport
1530: SEOPP demo‐husene – idé og gjennomføring av to oppgraderingsprosjekter
1630: Grunnlån fra Husbanken og støtte fra Enova til energioppgradering
1700: Pause og mat
1730 ‐ 1900: Energistandard ved oppgradering, bygningstekniske løsninger, ventilasjon og oppvarming.

Foredragsholdere:
Tor Støen, byggmester, Torsbygg (orienterer under befaringen på Hjellestad)
Anne Gunnarshaug Lien, senior forsker, SINTEF Byggforsk
Kristian Stenerud Skeie, forsker, SINTEF Byggforsk
Frode Hovlandsdal, seniorrådgiver, Husbanken vest

Workshop / gjennomgang av prosjekt

19. april: 12:00 ‐ 14:00 eller 19:00 ‐ 20:30 (samme sted som seminaret)  eller 20. april: fra kl 0800 (Husbanken vest, Solheimsgt. 11, 6. etasje, Bergen)

Boligeiere, byggmestere og arkitekter kan ta med aktuelle oppgraderingsprosjekter for å diskutere løsninger.Deltagere som ønsker å diskutere sine prosjekter må sende informasjon om prosjektet sitt på forhånd til anne.g.lien@sintef.no. Gi også beskjed om hvilket av tidspunktene over som passer best.

Program for Oslo – 26. april:

Oslo 26. april 2017 kl: 14:00 – 19:00  – Sted for seminaret: Husbanken øst, Kirkegata 15  – Befaring: huset på Årvoll 

1400: Felles transport fra  Husbanken, Kirkegata 15
1415 – 1500: Befaring til SEOPP‐huset på Årvoll, Kildeveien 20C
1500: Felles transport tilbake til Husbanken i Kirkegata 15
1530: SEOPP demo‐husene – idé og gjennomføring av to oppgraderingsprosjekter
1630: Grunnlån fra Husbanken og støtte fra Enova til energioppgradering
1700: Pause og mat
1730 ‐ 1900: Energistandard ved oppgradering, bygningstekniske løsninger, ventilasjon og oppvarming.

Foredragsholdere:
Karin Hagen, partner, Ratio Arkitekter (orienterer under befaringen på Årvoll)
Anne Gunnarshaug Lien, seniorforsker, SINTEF Byggforsk
Kristian Stenerud Skeie, forsker, SINTEF Byggforsk
Lars Halleraker, seniorarkitekt, Husbanken vest

Workshop / gjennomgang av prosjekt:

26. april: 12:00 ‐ 14:00 eller 19:00 ‐ 20:30 eller 27. april: fra kl 08:00

Boligeiere, byggmestere og arkitekter kan ta med aktuelle oppgraderingsprosjekter for å diskutere løsninger.Deltagere som ønsker å diskutere sine prosjekter må sende informasjon om prosjektet sitt på forhånd til anne.g.lien@sintef.no. Gi også beskjed om hvilket av tidspunktene over som passer best.

Fortsett til SEOpp.net her »