Befaring med partnere

19. april var partnerne i forskningsprosjektet SEOPP på befaring på Årvoll. Byggmester Lars Erik Olsen fortalte om byggeprosessen. Boligeierne Anders og Solveig fortalte om sine erfaringer med å delta i prosjektet. De la spesielt vekt på fordelen med god og trygg planlegging fra arkitekt, energirådgivere, byggmester og leverandører. Alle vinduene er nå på plass, takvinduene er fra VELUX og andre vinduer er fra Byggma/Uldal. Bildene viser altanvindu sett fra soverommet og utenfra og takvinduer i gangen og på bad og toalett. Bad og toalett er små rom som hadde lav takhøyde. Takhøyden er nå økt og i tillegg gir takvinduene både ekstra høyde og godt dagslys. Kjelleren har fått store vinduer og økt takhøyde til 2,2 meter og dermed gode oppholdsrom. For å fjerne kuldebroen fra betonggulv i stua er terrassen bygget inn i stua og det utkragede betonggulvet kledd med isolasjon. Isolasjon er lagt under betonggulvet, på kjellerveggen over bakken og på bakken under det utkragete gulvet. På denne måten reduseres også varmetapet fra kjellervegger under.