Bilder/tegninger før – Hjellestad

Tegningene viser hvordan huset først ble oppført på 70-tallet og hvordan det ble ble bygget om på et senere tidspunkt. Inngangspartiet og kjøkkenet ble utvidet og en bod ble bygget til ved siden av kjøkkenet. Boden fikk også dør inn til kjøkkenet og ble brukt som arbeidsrom. Trappen ble flyttet, ikke som tegningen viser, men til vestsiden av huset. Bildene er tatt før oppgradering i 2014 og 2015.