Brød og Miljø 2. april

Energieffektivisering av eneboliger fra 1960, – 70 og – 80-tallet er et viktig tiltak for å få ned energiforbruket i bygg og dermed oppfylle klimamålene Norge har satt seg. På frokostmøtet 2. april er temaet hvordan småhus og kataloghus fra 1960-80-tallet kan oppgraderes til passivhusnivå.

Les mer og meld deg på her.

Program:

Kunnskap om energieffektivisering er viktig for å sikre at energiforbruket faktisk går ned etter en oppgradering, men også at kvaliteten og komforten blir bedre. Lavenergiprogrammet vil presentere sine planer for heving av kompetansen innenfor dette området. Du får også høre mer om forskningsprosjektet SEOPP, Systematisk Energioppgradering av småhus. Karin Hagen fra Ratio Arkitekter vil diskutere hva slags potensial kataloghusene fra 1960- til 80-tallet har for videreutvikling.

Arkitekt MNAL Magne Bergseth kommer for å presentere Villa Dickie i Isterdalen i Møre og Romsdal, som er er det første eksemplet på oppgradering av en enebolig til passivhusstandard. Mesterhus har engasjert seg i markedet for energioppgradering og administrerende direktør i Mesterhus, Raymond Myrland, kommer for å fortelle litt om hvordan markedet for energioppgradering ser ut i dag og hvem kundene er.

  • 08:00 Frokost
  • 08:30 Velkommen ved NAL og Lavenergiprogrammet
  • 08:35 SEOPP – et forskningsprosjekt rettet mot private husholdninger, Anne Gunnarshaug Lien, SINTEF Byggforsk
  • 08:45 Hvordan ser markedet ut i dag? Hvem er i markedet og hvem er kundene? Raymond Myrland, Mesterhus
  • 09:00 Har kataloghusene fra 60-, 70- og 80-tallet en byggskikk med potensial for videreutvikling? Arkitekt Karin Hagen, Ratio Arkitekter
  • 09:20 Fra 80-talls hus til moderne passivhus – Villa Dickie i Isterdalen i Møre og Romsdal. Arkitek MNAL Magne Bergseth.
  • 09:45 Spørsmål og diskusjon
  • 10:00 Slutt

Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, Lavenergiprogrammet, SINTEF Byggforsk, Enova, Framtidens byer og Innovasjon Norge.