COHERENO workshops

COHERENO inviterer alle som er involvert i planlegging og gjennomføring av oppgradering av eneboliger til workshop i Drammen 23. september og i Trondheim 2. oktober.

I prosjektet er det nylig gjort en kartlegging av de mest ambisiøst oppgraderte eneboligene i Norge med utgangspunkt i bl.a. NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) sin database over energimerkede eneboliger.

På den norske COHERENO siden kan du finne utfyllende informasjon om enkelte av oppgraderingene og gjennomførte workshops.

Målsettingen med prosjektet COHERENO er å styrke samarbeidet mellom aktører som tilbyr tjenester innen ambisiøs oppgradering av eneboliger. Fem land deltar i prosjektet som varer fra 2013-2016.