Endelig i gang på Hjellestad

Byggmester Tor G. Støen, Torsbygg AS, www.torsbygg.no er i gang med oppgradering av demo-huset på Hjellestad sør for Bergen. Familien er glad for å komme i gang! Boligeier Tom Roger gjør rivearbeidet selv, verandaen er fjernet og her fjerner han pipa.  Ny pipe og ildsted plasseres sentralt i stua. Verandaen bli en del av stua som får flott utsikt mot nord. Soverommet flyttes til nord-siden av huset.

Etterisolering av veggene

Gammel kledning er fjernet. Den gamle isolasjonen er fin og tørr og blir ikke skiftet ut. Den gamle vindpappen blir også liggende i veggen. Det etterisoleres med 10 cm Glava Veggplate 31. Dette er et nytt system for kontinuerlig isolering av yttervegg. Veggen får en samlet varmeisolasjonsevne på U=0,2 W/m² °C. Platene festes med en avstandsholder som skrues fast i veggen. John og John Martin fra Gava er på plass og følger med når byggmester gjør dette for første gang. Motek leverer lange skruer. Isola Tyvek vindsperre legges utenpå isolasjonen. Karin (arkitekt), Elisabeth og Tom (Mesterhus) står på terrassen som blir bygget inn i stua. Terrassen har fin utsikt, men ble sjeldent brukt. Ved å trekke dette arealet inn i stua oppnås mange fordeler: Stua blir større med mulighet for å dele av for et soverom og første etasje vil da oppnå livsløpsstandard. Den fine utsikten kommer inn i stua og kan nytes i all slags vær. Sist, men ikke minst; andre etasje får terrasse oppå tilbygget med enda mer spektakulær utsikt.

 

 

Ringmur for nytt inngangsparti

Boligeierne er på befaring og er fornøyde med at alt går etter planen! Det gamle inngangspartiet med en ganske trang gang er revet og det bygges nytt romslig inngangsparti med plass til oppbevaring og med nytt bad. Muren er bygget av Glava Ringmurselementer, dekket er komprimert og det er lagt et lag med 10 cm isolasjon, så plast og så 15 cm isolasjon til.

Se også filmsnutt fra Barna sier hadet til huset

 

Utvendig og innvendig framdrift

Kjelleren omvandles til beboelsesrom med økt takhøyde og isolerte vegger. Veggene isoleres fra utsiden med 15 cm EPS og det legges knotteplast og ny drenerende masse. Det er pigget opp og gravet ut 40 cm i kjeller. Massene er i stor grad fjernet med muskelkraft. Rør for vann og avløp og elektriske kabler legges når gulv og vegger er åpne. Bildene viser nye og utvidete vindusåpninger og ny døråpning til kjeller. De utvendige arbeidene med tilleggsisolering av grunnmur, vegger og tak og utskifting av vinduer ferdigstilles først, men innvendige arbeider er også i gang. Bildene viser ny inndeling av soverommene i andre etasje. For de tre barnerommene vil opprinnelig himling beholdes. Rommet i midten får loftsluke. Den opprinnelige isolasjonen er tørr og fin og gjenbrukes. Foreldresoverommet og gangen får åpen takhøyde helt opp til mønet. Det siste bildet viser SEOPP gjengen på befaring, fra venstre byggmesterne Lars Erik Olsen og Hans Øyvind Lindahl, arkitekt Karin Hagen fra Ratio, teknisk sjef Elisabeth Bjaanes fra Mesterhus og Tom Røtnes Jensen fra Mesterhus.

Riving og graving

Byggmesterne Hans Øyvind Lindahl og Lars Erik Olsen er i gang med oppgraderingen av demo-huset i Oslo og boligeier Anders er på befaring. Bildene fra andre etasje viser at loftet og himlingen er revet. 20 cm isolasjon ligger mellom taksperrene. Det skal etterisoleres med 30 cm til. Ny rominndeling skal gi tre soverom der det før var to og vinduer må flyttes. Loftet er fjernet og rommene i andre etasje får ekstra takhøyde og VELUX takvindu skal gi dagslys i gangen. I kjelleren pigges gulvet opp og masse fraktes ut. Grunnmuren er heldigvis dyp nok til at kjellergulvet kan senkes med 30 – 40 cm og gi plass til både mer isolasjon og ekstra takhøyde. Glava veggplate 31 (her 10 cm tykkelse) er et nytt produkt for kontinuerlig isolasjon med ekstra gode isolasjonsegenskaper. John Arne Bakke i Glava og byggmester Lars demonstrerer festemåten. Terrassen vil bli bygget inn i stua og der vindfanget er revet kommet nytt større vindfang og bad. På kjøkkenet sitter boligeier Solveig, byggmesterne Hans og Lars og tømrer Jørgen og tar seg tid til en kaffepause. På det siste bildet betrakter Solveig hjemmet sitt som akkurat nå ser ganske trist ut, men som til sommeren vil stå klart for familien på fem.

Syttitallshuset i Bergen er ferdig planlagt

SEOPP demo-huset i Bergen var ferdig planlagt og byggearbeidene starter i mars 2016. Søknad om støtte fra Enova er sendt. Hele bygningsskallet blir oppgradert med ekstra isolasjon på loft, ny kledning og ekstra isolasjon i veggene, nye tre-lags vinduer og nye dører, isolert sokkeletasje, ventilasjon med varmegjenvinning, varmepumpe og rentbrennende vedovn. Planene er godkjent i Bergen kommune.

I tillegg får huset nye bokvaliteter som funksjonell planløsning og bedre utnytting av begge etasjene, mer plass og utsikt fra stuen, trapp mellom stue i 1 etg og allrom i sokkeletasje, fint dagslys fra takvindu over trapp og ned til sokkeletasjen, utgang til hage fra allrom i sokkel, tre soverom på samme plan i sokkel, bad med HC standard og ny terrasse med utsikt og god kontakt til hagen.

Se planene: Last ned PDF

Planlagte tiltak i Enova sin tiltaksvurdering: Last ned PDF 

Tetthetsmåling før oppgraderingen: Last ned PDF 

Sekstitallshuset i Oslo er ferdig planlagt

SEOPP demo-huset i Oslo var ferdig planlagt og byggearbeidene startet i januar 2016. Hele bygningsskallet blir oppgradert med nytt tak med ekstra isolasjon, ny kledning og ekstra isolasjon i veggene, isolert sokkeletasje, nye tre-lags vinduer og nye dører, ventilasjon med varmegjenvinning, varmepumpe og rentbrennende vedovn. Planene er godkjent i Oslo kommune og Enova har gitt tilsagn om støtte og Husbanken har gitt grunnlån.

Huset får også mange nye bo-kvaliteter, en mer funksjonell planløsning og bedre utnytting alle tre etasjene. Første etasje får et tilbygg med nytt inngangsparti med stor garderobe og bad med HC standard og mer plass i stua som også får mer dagslys og utsikt. I andre etasje får takterrasse med utsikt, fire soverom på samme plan og nye takvinduer som gir fint dagslys. I sokkeletasjen blir gulvet pigget opp og isolert, ekstra takhøyde og innredet hybel i sokkel gir muligheter for utleie.

Se planene: Last ned PDF

Se film fra da ideen ble til:

Planlagte tiltak i Enova sin tiltaksvurdering: Last ned PDF 

Tetthetsmåling før oppgraderingen: Last ned PDF 

Beslutningsprosesser ved oppgradering

SINTEF FAG 20

Omfattende oppgradering av eneboliger er et viktig skritt mot en mer energieffektiv bygningsmasse i Norge. Denne rapporten beskriver drivere og barrierer for oppgradering og energieffektivisering. Dataene ble innhentet gjennom dybdeintervjuer av huseiere.

De største barrierene for energioppgradering var: utfordringer med informasjonsinnhenting, lavt kunnskapsnivå i byggebransjen om tekniske løsninger og byggetekniske detaljer, høye kostnader, vanskelig tilgjengelige materialer og produkter.

De største motivasjonsfaktorene var økt bokomfort, generelt behov for oppgradering, strømsparing og lavere strømregning. Motivasjonsfaktorene viser at energieffektivisering ofte er en «bi-effekt» når tiltak settes i gang i hus som er modne for oppgradering.

Energiplan – tre trinn for tre epoker

SINTEF fagrapport 25Denne rapporten omhandler trinnvis oppgradering av eneboliger fra seksti-, sytti- og åttitallet til dagens forskriftsnivå eller bedre. Med en trinnvis plan kan flere boligeiere se seg råd til oppgradering, og boligmassen blir mer energivennlig.

 

Utgangspunktet er typisk arkitektur, byggemåte, materialbruk og rehabiliteringsstatus for småhus fra de tre tiårene. På denne bakgrunnen beskrives et oppgraderingsforløp bestående av ytterveggstrinnet, kjellertrinnet og taktrinnet. For hvert trinn gjennomgås anbefalte tiltak og hvilken effekt de har.