To DEMOhus er valgt – ett hus fra sekstitallet i Oslo, og ett fra syttitallet i Bergen.

Begge husene er tidstypiske og fremstår som originale fra byggeåret. Det er behov for oppgradering og tilleggsisolering av både tak, vegger og kjeller. Det er også behov for bedre utnyttelse av kjeller eller sokkeletasje i begge husene. Familiene har små barn og har behov for fleksible hus som det er godt å vokse opp i.

Huset i Oslo som er fra 1965 har to etasjer og kjeller med samlet areal på 150 m2.
For huset i Bergen fra 1978 er hovedetasjen og sokkeletasjen på 200 m2 til sammen.

Planen fremover er å bruke god tid på å utvikle gode, smarte, kostnadseffektive og energieffektive løsninger. Byggestart blir tidlig på høsten neste år (2015). Planleggingen skal gjøres sammen med huseierne. Nye løsninger skal utvikles som kan kopieres og være nyttige for andre lignende hus.

Over 500 meldte interesse for prosjektet. En grundig utvelgelsesprosess er gjennomført i samarbeid med alle partnerne i prosjektet. Fire hus ble befart, og to ble valgt ut i slutten av november. Eierne av demohusene får bistand fra Ratio arkitekter, rabatt på byggevarer fra industripartnerne, bidrag til håndverkertjenester fra Mesterhus, og hjelp til å søke støtte fra Enova og grunnlån fra Husbanken.

Tom Roger og Tonje med barna Erle (6), Heine (4) og Sondre (1). foran huset på Hjellestad utenfor Bergen. Foto: Privat

Anders og Solveig med barna (f.v.) Jakob (1), Amalie (3) og Maria (1) gleder seg til at huset på Årvoll blir mer komfortabelt å bo i og at strømregningen krymper. Foto: Privat