Utvendig og innvendig framdrift

Kjelleren omvandles til beboelsesrom med økt takhøyde og isolerte vegger. Veggene isoleres fra utsiden med 15 cm EPS og det legges knotteplast og ny drenerende masse. Det er pigget opp og gravet ut 40 cm i kjeller. Massene er i stor grad fjernet med muskelkraft. Rør for vann og avløp og elektriske kabler legges når gulv og vegger er åpne. Bildene viser nye og utvidete vindusåpninger og ny døråpning til kjeller. De utvendige arbeidene med tilleggsisolering av grunnmur, vegger og tak og utskifting av vinduer ferdigstilles først, men innvendige arbeider er også i gang. Bildene viser ny inndeling av soverommene i andre etasje. For de tre barnerommene vil opprinnelig himling beholdes. Rommet i midten får loftsluke. Den opprinnelige isolasjonen er tørr og fin og gjenbrukes. Foreldresoverommet og gangen får åpen takhøyde helt opp til mønet. Det siste bildet viser SEOPP gjengen på befaring, fra venstre byggmesterne Lars Erik Olsen og Hans Øyvind Lindahl, arkitekt Karin Hagen fra Ratio, teknisk sjef Elisabeth Bjaanes fra Mesterhus og Tom Røtnes Jensen fra Mesterhus.