Montering av ventilasjonsanlegg

Balansert ventilasjon med mer enn 80% varmegjenvinning blir installert. Det betyr at den friske luften som trekkes inn henter varme fra den brukte luften. Overføringen av varme fra avtrekkslufta til tillufta er med på å redusere varmetapet som knyttes til ventilering. Det sparer penger til oppvarming og gir bedre bokomfort.

Ved montering i eksisterende boliger er planleggingen av innstallasjonen viktig. Gode arbeidstegninger legger til rette for korte kanalføringer. I huset på Årvoll har man oppnådd dette, og det er lagt vekt på å legge føringsveiene skjult slik at ventilasjonsanlegget gjør lite av seg når det står ferdig.

Arbeidstegninger fra Flexit og bilder fra montering. Klikk på bilde for å se beskrivelse.

I eldre hus fra 60, 70 og 80-tallet baseres gjerne ventilasjonen på tilførsel av luft gjennom veggventiler og spalter over vindu, i tillegg er det avtrekksvifter som suger den brukte innelufta ut av huset fra kjøkken og bad. I boliger uten varmegjenvinning eller annen forvarming av ventilasjonslufta, kan man oppleve kald trekk fra utelufta mange dager i året. Derfor vil forvarmingen av lufta i det balanserte ventilasjonsaggregatet som nå installeres i boligen gi bedre bokomfort.

Løsningen sørger også for at friskluften fordeles bedre til alle rom i huset. Lufta som føres inn i boligen passerer filteret i luftbehandlingsaggregatet. Dermed renses luften før den blåses inn i rommene. For å få god komfort må ønsket temperatur for tilluften stilles.

Mange liker å sove med åpent vindu om natten og lufter mye i sommerhalvåret. Det kan man gjøre selv om har balansert ventilasjon. Ulempen er bare at på kalde dager vil man bruke mer energi til oppvarming fordi man ikke får utnyttet varmegjenvinningen fullt ut.

På varme dager når det ikke er behov for varmen fra avtrekkslufta så vil rotorvarmeveksleren i ventilasjonsaggregatet stoppe. I huset på Årvoll trekkes den friske luften inn fra nordsiden. Det er en fordel om sommeren når vi ønsker kjølig frisk luft.

Som et supplement til vanlig vinduslufting kan det nye VELUX takvinduet i loftstua åpnes med en bryter. Takvinduet skaper god utlufting gjennom huset dersom et eller flere av vinduene i første etasje åpnes på gløtt. Det er flere svingvinduer i første etasje som kan holdes åpne på en innbruddsikker måte.

Enova gir opp til 20 000 kroner i støtte til ettermontering av balansert ventilasjon i eksisterende boliger.

http://www.enova.no/finansiering/privat/enovatilskuddet-/balansert-ventilasjon/1031/0/

På nettsiden til Flexit finnes mer informasjon om innstallering av balanserte ventilasjonsanlegg

http://www.flexit.no/Privat/balansert-ventilasjon/Balansert-ventilasjon-fra-Flexit/