SEOPP prosjektet støttes av Norges Forskningsråd. Prosjektet eies av Mestergruppen Bolig AS, avd. Mesterhus. SINTEF Byggforsk leder prosjektet. Andre prosjektpartnere er Husbanken, Hunton, NorDan, Isola, Glava, Ratio arkitekter, BoligEnøk, Enova, Byggma og Flexit.

HusbankenEnova