Velkommen til forskningsprosjektet SEOPP

SEOPP -prosjektet skal bidra til at huseiere vil rehabilitere sine småhus til ambisiøst nivå for energisparing og at rehabiliteringsmarkedet for småhus løftes til å bli en attraktiv arena for profesjonelle aktører i byggenæringen. Målet er å gå fra dagens situasjon med lite ambisiøs og lite systematisk rehabilitering og oppgradering, til et framtidig volummarked hvor det benyttes gjennomprøvde og dokumenterte rehabiliteringskonsepter med høye energi- og miljøambisjoner.

 

I SEOPP utvikles løsninger, metoder og verktøy for å gjennomføre oppgradering til en høy energistandard samtidig som betydelig forbedret inneklima, komfort og fuktteknisk sikre og robuste løsninger oppnås.

 

SEOPP_logoProsjektet startet i 2013 og går over fire år til utgangen av 2016. I løpet av denne tiden skal rehabiliteringskonseptene utvikles og dokumenteres gjennom pilotbygg.

 

SEOPP temaer:
  • Boligeieres ønsker og prioriteringer ved oppgradering til ambisiøst energinivå
  • Oppgraderingskonsepter og energiplaner for trinnvis oppgradering
  • Rehabiliteringssenarioer i forhold til nasjonale målsettinger
  • Pilotprosjekter med rasjonelle løsninger og god byggeskikk

 

Organisering

SEOPP prosjektet støttes av Norges Forskningsråd. Prosjektet eies av Mestergruppen Bolig AS, avd. Mesterhus. SINTEF Byggforsk leder prosjektet. Andre prosjektpartnere er Husbanken, Hunton, NorDan, Isola, Glava, Ratio arkitekter, BoligEnøk, Enova, Byggma og Flexit.

 

Fullstendig prosjektbeskrivelse kan lastes ned her.